Dr. Anne Lene Dybvik har ferie uke 27,28 og 29.

Dr. Rebeca Rodriquez har ferie uke 30,31 og 32.

Dr. Dag Dæhli er for tiden sykemeldt.

 

Stengte dager i sommer:  18.07.22, 02.08.22, 05.08.22, 08.08.22, 100822.

Dagberedsskap i Jevnaker på hverdager fra kl.8:00 - 15:00

https://www.jevnaker.kommune.no/legetjenesten.505257.no.html 

Ringerike interkommunale legevakt tlf. 116117 etter kl.15.00

HUSK Å FORNYE RESEPTER I GOD TID FØR FERIEN