Anne Lene Dybvik

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Rebeca del Ray Rodriques

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Kristin Gårder

Medisinsk Sekretær

Andrea Glöckner

Helsesekretær

Autorisert Helsesekretær

Helsefagarbeider med videreutdanning

Hanne Julie Henriksen

Hjelpepleier

Autorisert Hjelpepleier

Vikar-helsesekretær